Rekrutacja on-line dla kandydatów na studia wyższe

w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu

 rekrotacja2

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł proszę wpłacać

na nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172

Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów wraz ze zdjęciem i dowodem opłaty rekrutacyjnej (85 zł) nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172 do e-maila rejestracyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia wraz z dodatkowymi informacjami. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie oryginałów dokumentów.

Rekrutacja ONLINE pozwala na wprowadzenie danych do bazy rekrutacji oraz przygotowanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do druku.

 
 PRZYGOTUJ DOKUMENTY

ZAREJESTRUJ SIE ONLINE

https://wsm-edziekanat.pl/formularz-rekrutacyjny 

DOSTARCZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (skanem)

lub osobiście

 
 Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo maturalne

Dowód osobisty

Zdjęcie

Odpis dyplomu I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia)

Wykaz dokumentów na studia umieszczone są w dziale rekrutacji na stronie Uczelni

 

 

Przed wypełnieniem formularza proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Oświadczenie kandydata

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Systemu Rekrutacji Online na studia w Wyższej Szkole Medycznej.

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych przekazanych podczas rejestracji i przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych przeze mnie informacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu, dla potrzeb aktualnej rekrutacji na studia (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu (ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) ustawy z dnia 10 maja 2018r i o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, nr tel. 32/ 291 10 19
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu na postawie art. 6 ust.1 lit. a1 rozporządzenia (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (do zakończenia procesu aktualnej rekrutacji na studia lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej uczestniczyło w procesie rekrutacji na studia (nie będzie rozpatrywane przez Wyższą Szkołę Medyczną). W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-mail Uczelni informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 II. Utworzenie konta kandydata w systemie rekrutacji online:

1. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z zasadami pisowni.

2.Sprawdź poprawność wprowadzonych danych (uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za podanie nieprawdziwych danych).

3. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza masz częściową możliwość poprawy danych logując się na utworzone konto.

III. Zobowiązania kandydata:

Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacji online wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana) oraz innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres jednostki prowadzącej studia

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia.

Jeżeli zapoznali się Państwo z powyższą informacją i wyrażają zgodę proszę przejść na stronę rekrutacji https://wsm-edziekanat.pl/formularz-rekrutacyjny

rekrotacja2

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.