Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Pani Kanclerz WSM mgr Danuta Obcowska podpisała w Ministerstwie Zdrowia umowę o dofinansowanie w związku z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej. Tym samym Uczelnia stanie się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr ochrony zdrowia. MCMS powstanie w roku 2018, tak aby służyć studentom od roku akademickiego 2018/19. Zanim zaopiekują się oni prawdziwymi pacjentami, praktycznych czynności nauczą się na fantomach i wysokiej klasy symulatorach, w warunkach zbliżonych do warunków klinicznych.

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym elementem tego projektu będą centra symulacji medycznej, czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali.  Sale symulacyjne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny i symulatory. Takie symulatory potrafią naśladować różne objawy i zachowania pacientów. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów na pacjencie, a zabiegi można powtórzyć wielokrotnie.

Każde szkolenie zostanie zarejestrowanie, a następnie omówione z wykładowcą  i powtarzane.

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu przystąpiła do projektu unijnego POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, na kwotę 2 502 242,22 zł.

 

 

2

 

Celem Głównym Projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo I stopnia realizowanym na rzecz studentów pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu przy współpracy z pracodawcami kadr pielęgniarskich; poprzez utworzenie i funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w WSM; do końca października 2021r.

Celem szczegółowym POWER w niniejszym konkursie jest: „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych”. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu jako instytucja kształcąca na kierunku pielęgniarstwo podejmując wyzwanie realizacji projektu zobowiązuje się utworzyć i rozwinąć Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym realizowane będą zajęcia kształcenia praktycznego dla naszych studentów. Niezaprzeczalnie możliwość zdobywania nowych praktycznych umiejętności i wiedzy przez naszych studentów na profesjonalnej infrastrukturze MCSM (symulującej warunki bardzo zbliżone do rzeczywistych realiów pracy pielęgniarek/pielęgniarzy) sprawi, iż poziom i jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w WSM wzrosną do bardzo wysokiego poziomu, który nie mógłby być osiągnięty środkami własnymi. Efektem końcowym będą absolwenci lepiej przygotowani do przyszłej pracy zawodowej, co w konsekwencji przekładać się będzie na bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

 • opracowanie Programu Rozwojowego,
 • roboty remontowo-adaptacyjne niezbędne do utworzenia MCSM,
 • zakup wyposażenia MCSM,
 •     zakup wyposażenia sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
 •   zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE,
 •     zakup wyposażenia sali symulacyjnej z zakresu ALS,
 •     zakup wyposażenia sali symulacyjnej z zakresu BLS,
 •      zakup wyposażenia pracowni nauki umiejętności technicznych,
 •      zakup wyposażenia sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • nabycie i podniesienie kompetencji kadry WSM w zakresie MCSM,
 • opracowanie ekspertyzy i podręcznika symulacji medycznej,
 • realizacja zajęć dla studentów WSM w oparciu o MCSM.

 

W ramach zadania realizowane będą następujące działania nakierowane na studentów WSM:

 

a) Zajęcia praktyczne w ramach dydaktyki podstawowej

Projekt zakłada, iż każdy student pielęgniarstwa w toku 3 letniej nauki na WSM odbędzie min. 290h kształcenia praktycznego w MCSM

 •       podstawy pielęgniarstwa: 150h,
 •    badanie fizykalne: 15h,
 •    chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne: 20h,
 •  choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne: 15h,
  •    etyka zawodu pielęgniarki: 5h,
 •    pielęgniarstwo geriatryczne 10h,
 •       język migowy: 10h,
 •    neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne: 5h,
 •    opieka paliatywna 5h,
 •      podstawy ratownictwa medycznego: 15h;
 •    podstawowa opieka zdrowotna: 20h,
 •       pielęgniarstwo psychiatryczne: 5h,
 •    psychologia: 10h,
 •       socjologia 5h.

RAZEM: 290h, co też stanowi 12,6% godzin kształcenia praktycznego w całym toku studiów pielęgniarskich realizowanych w WSM.

 

b) Każdy student przed rozpoczęciem zajęć w MCSM będzie musiał zapoznać się z tematyką zajęć.

 

c) Zawody symulacyjne (jedno dniowe)- odbędą się 2 razy w ciągu projektu (kwiecień 2019 i maj 2021). Konkurować będą ze sobą kilkuosobowe zespoły studenckie. Zwycięski zespół zostanie nagrodzony. W zawodach będzie mógł wziąć udział każdy chętny student pielęgniarstwa WSM bez ograniczeń ilościowych.

 

d) Zajęcia dodatkowe dla studentów pielęgniarstwa WSM– WSM przewiduje organizację 2 edycji (I- lipiec 2019, II-czerwiec 2021) 3 dniowych letnich obozów w tematyce wykraczającej poza zakres nauczania objęty dydaktyką podstawową tzn.:

- Obóz nr I „Pielęgniarstwo ratunkowe”,

liczba godzin zajęć praktycznych na sprzęcie CSM: 15h; zajęcia teoretyczne 6h

REKRUTACJA NA WYJAZD NA OBÓZ LETNI NR I - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIE W GABLOCIE UCZELNI

 

- Obóz nr II ”Praca w zespole terapeutycznym”- liczba godzin zajęć praktycznych na sprzęcie CSM: 15h; zajęć teoretycznych 6h

 

 REKRUTACJA NA WYJAZD NA OBÓZ LETNI NR II SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIE W GABLOCIE UCZELNI

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.