Pielęgniarstwo onkologiczne:

 

Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego to forma kształcenia, którą mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do sprawowania roli liderów zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług, podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego oraz przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorobą onkologiczną. Specjalizacja onkologiczna skierowana jest do pielęgniarek zatrudnionych minimum dwa lata w placówkach służby zdrowia.

Podczas zajęć kursanci nauczą się komunikować się w sposób efektywny z jednostką, grupą i zespołem terapeutycznym, wymienić podstawowe procesy makro- i mikrospołeczne, ich uwarunkowania oraz konsekwencje dla jednostek i grup społecznych, korzystać z aktów prawnych dotyczących zawodu oraz prawa pracy, przestrzegać praw pacjenta i przyjmować odpowiedzialność wobec podopiecznego za podejmowane działania, reprezentować własne poglądy moralne, propagować zdrowy styl życia i podejmować działania promujące zdrowie, określać priorytetowe zagadnienia w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, stosować skuteczne metody zapobiegania zakażeniom w miejscu pracy, zorganizować własne stanowisko pracy, dostosować rodzaj i zakres świadczonych usług do zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, zawierać umowę na świadczenia zdrowotne z dysponentem środków publicznych, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniem zdrowotnym związanym z wykonywaniem pracy zawodowej, rozpoznawać objawy, określać przyczyny i zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego, podejmować działania ratujące życie drugiego człowieka, przestrzegać zasad bezpiecznego przetaczania krwi, preparatów krwiopochodnych i środków krwiozastępczych, posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i statystyki, omówić kierunki rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego, wyjaśnić rolę stowarzyszeń zawodowych w rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego, scharakteryzować najczęściej występujące nowotwory w Polsce i na świecie, scharakteryzować organizację opieki nad chorym onkologicznie w Polsce i na świecie, omówić rolę pielęgniarki w "leczeniu" niekonwencjonalnym, omówić psychospołeczne i duchowe konsekwencje choroby nowotworowej, sformułować diagnozę pielęgniarską, planować opiekę pielęgniarską nad chorym i jego rodziną, propagować zachowania prozdrowotne, opracować i realizować programy edukacyjno-profilaktyczne, oceniać skuteczność podjętych działań, przygotować pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych, scharakteryzować różne metody leczenia chorób nowotworowych, przygotować chorego z chorobą nowotworową do leczenia (chirurgicznego, promieniami, cytostatykami), pielęgnować chorego po zabiegu chirurgicznym, po radioterapii, po leczeniu cytostatykami, pielęgnować chorego z powikłaniami spowodowanymi leczeniem choroby nowotworowej, przedstawić stany naglące w onkologii, edukować pacjentów i ich rodziny w zakresie stosowania odpowiedniej diety, stosować rehabilitację i udogodnienia dostosowane do potrzeb chorego, wskazać zadania pielęgniarki w prowadzeniu różnego rodzaju rehabilitacji, mobilizować pacjenta do świadomego udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym, dobrać indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta, właściwą technikę kontaktu terapeutycznego, wyznaczyć priorytety pielęgnacyjne w opiece paliatywnej, szanować przekonania religijne i kulturowe pacjenta, uczestniczyć W sprawowaniu opieki paliatywnej nad chorym i jego rodziną, omówić zasady zwalczania bólu nowotworowego, klasyfikować środki przeciwbólowe według zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO), wspomagać chorego w dążeniu do maksymalizacji jakości życia, opracować standardy praktyki zawodowej, planować własny rozwój zawodowy oraz uczestniczyć w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym pielęgniarek.

Program specjalizacji składa się z 330 godzin w bloku ogólnozawodowym (295 godzin zajęć teoretycznych i 35 godzin zajęć praktycznych) oraz z 650 godzin w bloku specjalistycznym (300 godzin zajęć teoretycznych i 350 godzin zajęćpraktycznych). Czas trwania specjalizacji dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego to 18 miesięcy. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Opłata to 4860 w ratach 270 złotych miesięcznie (razy 18 miesięcy).


 

Aby rozpoczać specjalizację w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu należy do dziekanatu dostarczyć następujące dokumenty:

 

  1. Zgłoszenie na specjalizację. -->> POBIERZ
  2. Ksero prawa wykonywania zawodu.
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki - minimum 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat.

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.