ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb projektu pn. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu".

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

ul. Wojska Polskiego 6, 41-200, tel. +48 32 291 10 19, 510 036 870

strona internetowa: www.wsmsosnowiec.pl

 

II.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1./. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17-00

2.Rodzaj zamówienia: usługi.

3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać do dnia 20.07.2018r (przedłużono termin) do godziny 14:30 na następujący adres:
Wy
ższa Szkoła Medyczna
Ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec
Osoba do kontakt
ów: Danuta Obcowska
Tel. kom: +48
 510 036 870

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1

Załacznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

 

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla WSM w Sosnowcu.

 1. Fantomy
 2. Trenażery dróg oddechowych
 3. Trenażery iniekcji i dostępu naczyniowego
 4. Trenażery i modele pielęgnacji

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 6 osób w wymiarze minimum 15 godzin w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać do dnia 23.06.2018r na następujący adres:
Wy
ższa Szkoła Medyczna
Ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec
Osoba do kontakt
ów: Danuta Obcowska
Tel. kom: +48
 510 036 870
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
tel: +48 32
 291 10 19

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1A - Fantomy
Załącznik nr 1B - Trenażery dróg oddechowych
Załącznik nr 1C - Trenażery dostępu i dróg oddechowych
Załącznik nr 1D - Trenażery i modele pielęgnacji
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 


 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17.


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy dla min. 6 osób następującego sprzętu wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla WSM w Sosnowcu część II.

 

1. Manekiny

- manekin do nauki resuscytacji niemowlęcia (QCPR)

- manekin do nauki resuscytacji dziecka (QCPR)

- manekina do nauki resuscytacji osoby dorosłej (QCPR)

2. Fantomy

- Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej

- Zaawansowany fantom PALS dziecka

- Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia

3. Symulatory

- Symulator dziecka

- Symulator niemowlęcia

- Symulator pielęgnacyjny osoby dorosłej

4. Stanowisko sterowania, wyposażenie komunikacyjne i prezentacyjne

 

5. Defibrylator szkoleniowy AED

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać do dnia 07.09.2018 r. do godziny 12.00 na następujący adres:
Wy
ższa Szkoła Medyczna
Ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec
Osoba do kontakt
ów: Danuta Obcowska
Tel. kom: +48
 510 036 870
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
tel: +48 32
 291 10 19

 

Załączniki:

SWIZ

Załącznik nr 1A - Manekiny
Załącznik nr 1B - Fantomy
Załącznik nr 1C – Symulatory
Załącznik nr 1D - Stanowisko sterowania, wyposażenie komunikacyjne i prezentacyjne
Załącznik nr 1E - Defibrylator szkoleniowy AED
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Wybrano ofertę firmy:

Laerdal Medical Poland   Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 6  
40-241 Katowice 


 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy dla min. 6 osób następującego sprzętu wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla WSM w Sosnowcu część III.

Łóżka

 • Łóżko na stanowisko intensywnej terapii (sala wysokiej wierności)
 • Łóżko szpitalne ortopedyczne (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Łóżko pacjenta domowe (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Kozetka lekarska (sala egzaminacyjna OSCE)

Wózki i szafki

 • Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem (sali wysokiej wierności)
 • Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (sali wysokiej wierności i sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich) – 2 sztuki
 • Wózek transportowy (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Wózek inwalidzki (sala umiejętności pielęgniarskich)
 • Szafka przyłóżkowa (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)

Elementy dodatkowe

 • Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (sala wysokiej wierności i sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich) – 1 sztuka
 • Panel medyczny 2-stanowiskowy z doprowadzonymi wybranymi mediami (sala wysokiej wierności i sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich) – 1 sztuka
 • Ssak elektryczny (sala wysokiej wierności, sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich) - 2 sztuki
 • Lampa zabiegowa (sala egzaminacyjna OSCE, sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich) – 2 sztuki
 • Stanowisko do iniekcji (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)
 • Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich)

 

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać do dnia 10.09.2018 r. do godziny 12.00 na następujący adres:
Wy
ższa Szkoła Medyczna
Ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec
Osoba do kontakt
ów: Danuta Obcowska
Tel. kom: +48
 510 036 870
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
tel: +48 32
 291 10 19

 

SWIZ - poprawiony

Załącznik 1A - poprawiony

Załącznik 1B

Załącznik 1C

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Wzór umowy

 

Odpowiedź na pytania:

 

Dokonano korekty w dwóch załącznikach
SWIZ
Załącznik 1A
Dołączono wzór umowy
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
Poszczególne zamówienia mogą posiadać zbliżone parametry względem  przedstawionych w załącznikach

 

Wybór wykonawcy

FAMED Żywiec                

TECH-MED. Bydgoszcz

KONKRET CHEŁMNO


ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy dla min. 6 osób następującego sprzętu wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla WSM w Sosnowcu część IV.


Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń medycznych do Centrum Symulacji Medycznej:

1) Inkubator otwarty

2) Defibrylator manualny z funkcją AED – 2 szt.

3) Pompa strzykawkowa

4) Pompa infuzyjna objętościowa

5) Respirator

6) Plecak ratowniczy

7) Lampa zabiegowa – 2szt

         8). Aparat EKG

 

SWIZ

Załącznik 1A

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Roztrzygnięcie:

 
„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz spółka jawna
Ul. Dworcowa 15A
86-200 Chełmno
1) lampy zabiegowe - 2 sztuki

 

Laerdal Medical Poland   Sp. z o.o.   
ul. Hutnicza 6   
40-241 Katowice
1) Inkubator otwarty
2) Defibrylator manualny z funkcją AED – 2 szt.
3) Pompa strzykawkowa
4) Pompa infuzyjna objętościowa
5) Respirator
6) Plecak ratowniczy
7) Aparat EKG

 

 


 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

na zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego w celu realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu”

(zaktualizowany)

 

 

SWIZ

Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Wybrana oferta:

1. Cezas Wiesław Halagiera
Ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski

2. PPHU Specjał sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 80/9
00-175 Warszawa

 

3. CITO Krzysztof Tomczak
Ul Hynka 9a
60-408 Poznań

4. ABC Wyposażenia
Majętny Bieńkowski Spółka Jawna
Ul. Johna Baultona 24C/25
40-114 Katowice


 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17. 

 

Przedmiotem postępowania jest organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla instruktorów i techników Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz dwóch wizyt studyjnych dla pracowników WSM.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów, organizacja i przeprowadzanie cyklu szkoleń z zakresu:

Szkolenie I: „Kurs instruktor symulacji medycznej- zakres podstawowy” (16h), dla 14 pracowników WSM (2 edycje po 7os) Miejsce szkolenia - Centrum Symulacji Medycznej/Ośrodek Symulacji Medycznej Pielęgniarek.

Szkolenie II: „Kurs instruktor symulacji medycznej- zakres zaawansowany” (24h), dla 14 pracowników WSM (2 edycje po 7os) Miejsce szkolenia – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSM Sosnowiec

 
Szkolenie III Kurs „Zarządzanie MCSM” realizowany dla 2 pracowników WSM (16h) Miejsce szkolenia - Centrum Symulacji Medycznej/Ośrodek Symulacji Medycznej Pielęgniarek.

Szkolenia IV Kurs „Przygotowanie procesu dydaktycznego w MCSM na kierunku pielęgniarstwo”- 16h, realizowany dla 14 pracowników WSM (2 edycje po 7os) Miejsce szkolenia – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSM Sosnowiec


Szkolenie V Kurs „Przygotowanie do pracy metodą symulacji medycznych z pacjentem standaryzowanym”- 16h, realizowany dla 14 pracowników WSM (2 edycje po 7os)

Szkolenie VI Kurs „Warsztaty OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych”- 16h, realizowany dla 14 pracowników WSM (2 edycje po 7os)


Szkolenie VII. Kurs „Obsługa techniczna MCSM na kierunku pielęgniarstwo”- 32h, realizowany dla 3 pracowników WSM Miejsce szkolenia - Centrum Symulacji Medycznej/Ośrodek Symulacji Medycznej Pielęgniarek.

 

Realizacja dwudniowych wizyt studyjnych do 2 różnych już działających ośrodków CSM w Polsce dla 9 pracowników WSM (2 członków kadr zarządzającej, 1 technika, 6 instruktorów). Każda wizyta trwać będzie 2 dni gdzie zorganizowane będą zajęcia tematyczne dla: zarządzających MCSM, techników, instruktorów.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie I

Oświadczenie II

Wykaz doświadczenia

 

 Wybrano ofertę firmy: 

 

EASYRESCUE WOJCIECH WIECZOREK
KATOWICE UL. LIGOCKA 5A/9
40-570 KATOWICE

 

ANULOWANO


 ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla WSM w Sosnowcu.

 

1.System audio-video umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w standardzie OSCE

2.Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

 

SWIZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Oświadczenie I

Oświadczenie II

 Wybrano ofertę firmy:

System audio-video umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w standardzie OSCE

Laerdal Medical Poland   Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 6  
40-241 Katowice

 

 Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

 Empireum
Chotomowska 30

 05 110 Jabłonna

 


 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

na zakup i montaż odbojnic w celu realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu”

 

 

SWIZ

 

Formularz ofertowy

 

Załącznik - specyfikacja zamówienia

 

Karta jakości

Oświadczenie

Wybrana oferta:

Prodmar Sp. z o.o.
73-108 Kobylanka ul. Szczecińska 34

 

 


 

 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

na zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego w celu realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu”

 

 

SWIZ

 

Formularz ofertowy

 

Załącznik 1

 

Oświadczenie I

 

Wybrana oferta:

DAR-MED Dariusz Wolski
ul. 1 Sierpnia 34A/51
02-134 Warszawa
NIP 526-157-96-74

 

BOXMET MEDICAL sp. z o.o.
ul. Piskorzów 51
58-250 Pieszczyce

NIP 882-203-82-05

 

 


 

 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

na organizację i przeprowadzenie obozu letniego pt. „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla studentów WSM

 

 

Celem postępowania jest organizacja i przeprowadzenie obozu letniego pt. „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla studentów WSM do Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach ul. Innowacyjna 1 lub równorzędnym Centrum Symulacji Medycznej.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie harmonogramu tematycznego i godzinowego na poszczególne dni szkoleń, materiałów, organizacja i przeprowadzanie obozu letniego dla 30 studentów WSM i 3 opiekunów:

 

 • -        zajęć teoretycznych w ilości 6h
 • zajęć praktycznych na sprzęcie CSM w ilości 15h.

 

Dokumenty do pobrania:

 

WYBÓR OFERTY

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

NIP 712-315-31-18


 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

na organizację i przeprowadzenie obozu letniego pt. „Praca w zespole terapeutycznym” dla studentów WSM

 

Celem postępowania jest organizacja i przeprowadzenie obozu letniego pt. „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla studentów WSM do Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach ul. Innowacyjna 1 lub równorzędnym Centrum Symulacji Medycznej.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie harmonogramu tematycznego i godzinowego na poszczególne dni szkoleń, materiałów, organizacja i przeprowadzanie obozu letniego dla 30 studentów WSM i 3 opiekunów:

 

 • -        zajęć teoretycznych w ilości 6h
 • zajęć praktycznych na sprzęcie CSM w ilości 15h.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

WYBÓR OFERTY

 

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

 

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

 

NIP 712-315-31-18

 


 

 

 


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na realizację indywidualnego specjalistycznego doradztwa przez technika/instruktora symulacji medycznej w Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu dla potrzeb projektu pn. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17.

 

SWIZ

Formularz ofertowy

 Oświadczenie I

Oświadczenie II

 

Wyniki postępowania

Złożone oferty

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

NIP 712-315-31-18

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. Med. Ryszard Wiśniewski

15-472 Białystok

Ul. Ciepła 3/33

WYBÓR OFERTY

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

NIP 712-315-31-18

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na nagranie, montaż materiału filmowego na potrzeby realizacji 6 filmów video-instruktażowych do podręcznika Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu dla potrzeb projektu pn. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17-00.

 

Wyniki postępowania

 

Złożone oferty

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

NIP 712-315-31-18

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. Med. Ryszard Wiśniewski

15-472 Białystok

Ul. Ciepła 3/33

WYBÓR OFERTY

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 41/2

NIP 712-315-31-18

 


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na informatyczne opracowanie podręcznika Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu dla potrzeb projektu pn. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0067/17-00.

SWIZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie I

Oświadczenie II 

 

Wyniki postępowania

Złożone oferty

Infosystem FHU Reset S.C. T. Jelonek, E.Kucera

Ul. Krzywa 1

41-200 Sosnowiec

NIP6441014537

Kink Poland Mariusz Placha

Ul Łączna 39/310

41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP 6292087814

WYBÓR OFERTY

Kink Poland Mariusz Placha

Ul Łączna 39/310

41-303 Dąbrowa Górnicza

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.