10

 

 PIELĘGNIARSTWO - II STOPNIA

 

Pielęgniarstwo to niezwykły zawód, ale powołanie, oddanie, odporność i umiejętność opiekowania się chorymi. Możliwość włożenia na głowę czepka pielęgniarskiego to zaszczyt i przywilej, zwłaszcza gdy mamy świadomość, czego jest on symbolem – troski, pokory i chęci służenia innym. To także ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie, polegająca nie tylko na sprawowaniu opieki, ale wspieraniu pacjenta, dodawaniu mu wiary, nadziei i chęci do walki z chorobą bądź czynienia odchodzenia mniej bolesnym i samotnym.
Celem studiów drugiego stopnia w zakresie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony jest nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.
Ważnym obszarem aktywności pielęgniarskiej jest profilaktyka zdrowotna. Stąd integralną częścią programu kształcenia jest Promocja Zdrowia – kształcenie w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Studia trwają 4 semestry.


rekrotacja2

Warunki przyjęcia na płatne studnia na wyżej wymienionych kierunkach studiów:

1. Ukończenie studiów pierwszego stopnia - kierunek pielęgniarstwo.
2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
3. Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni.
5. Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo.
6. Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.
Rekrutacja na I rok studiów magisterskich prowadzona jest na podstawie:

• posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia;
• posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo wydanej przez Ministra Zdrowia.

Studia drugiego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO :

• prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych,
• trwają 4 semestry,
• są płatne na zasadach określonych w Regulaminie opłat na studia w WSM w Sosnowcu,
• wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo
• postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
• absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów drugiego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.
Kandydaci na wszystkie kierunki studiów zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie do JM Rektora -->> POBIERZ
2. Kwestionariusz osobowy -->> POBIERZ
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości) wraz z kserokopią oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej z kserokopią.
4. 2 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm).
5. Zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku, a kandydaci czynni zawodowo dodatkowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia. Badania można wykonać bezpłatnie w

Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania, które można odebrać w Dziekanacie Uczelni.

6. Potwierdzenie ukończenia studiów pierwszego stopnia (kopia notarialna, odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo) wraz z kserokopią.
7. Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy -->> POBIERZ
8. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85zł) - nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany dokonać wpisu na studia do 28 września 2019r.

Informacje dotyczące szkoły otrzymacie państwo pod numerem telefonu (032) 291 10 19 oraz tel. kom 510 036 870.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 


pdf file <-- Program kształcenia kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.