Bezpłatny kurs doskonalący dla opiekunów medycznych:

 

Program kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej opracowany został w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Planowana liczba osób do przeszkolenia w okresie realizacji projektu to 200 opiekunów medycznych. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu ogółem wynosi 40 godzin w następujących blokach tematycznych: starzenie demograficzne populacji polskiej i jego konsekwencje zdrowotne i społeczne; biologia i przebieg starzenia człowieka i możliwość jego pozytywnej modyfikacji; całościowa ocena geriatryczna i interdyscyplinarna opieka geriatryczna; problemy komunikacji ze starszym pacjentem; formy opieki nad osobami starszymi. Liczebność grup: grupy 25-osobowe. Kurs realizowany będzie przez dwa zjazdy trwające po trzy dni (piątek, sobota, niedziela lub w innych dniach tygodnia).

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi, zapewniamy przerwę na kawę i wyżywienie w każdym dniu kursu oraz materiały szkoleniowe.

Uczestnikiem kursu może być opiekun medyczny, który:

-  posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,

- jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), niekoniecznie w zawodzie opiekun medyczny.

 

Opiekun medyczny ubiegający się o rozpoczęcie kursu doskonalącego składa do Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu następujące dokumenty:

- wniosek o dopuszczeni do kursu, ----->icon-pdf

- kopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

- deklarację uczestnictwa w projekcie,------>icon-pdf

- oświadczenie Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych,------>icon-pdf

- zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.------->icon-pdf

W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną edycję kursu niż określona w niniejszym programie, o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja trwa do 30 września 2013 r.

 

W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, refundowane są następujące grupy wydatków:

  • Koszt podróży,
  • Koszt noclegu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, dotyczącymi rozliczania kosztów związanych z uczestnictwem w kursach w ramach projektu, przedstawionymi w pliku poniżej:

Regulamin zwrotu wydatków poniesionych przez uczestników kursu ---> icon-pdf

  • Oświadczenie dotyczące podróży samochodem prywatnym ---> icon-pdf
  • Karta rozliczeniowa uczestnika kursu ---> icon-pdf

 


 

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.